Pengauditan Pengurusan Kewangan PTAR

Dimaklumkan bahawa pihak Audit Dalam UiTM akan menjalankan kerja-kerja pengauditan pengurusan kewangan di PTAR mulai 28 Mac 2016 sehingga selesai.

Objektif pengauditan adalah untuk menilai samada pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Skop pengauditan akan ditumpukan kepada pengurusan kewangan PTAR bagi tahun 2015 meliputi aspek-aspek berikut :

(i) Kawalan Pengurusan
(ii) Kawalan Bajet
(iii) Kawalan Terimaan
(iv) Kawalan Perbelanjaan
(v) Pengurusan Perolehan
(vi) Pengurusan Aset dan Inventori

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.