Pangkalan Data Atas Talian (PDAT) percubaan: InfoSci (IGI Global’s e-resources)PDAT : InfoSci (IGI Global’s e-resources)
Tempoh percubaan : 7 Disember 2016 - 1 Jun 2017
Pautan : http://ezaccess.library.uitm.edu.my/ - klik pada InfoSci

Jumlah Jurnal yang diberikan akses percubaan: 3,400 e-books, 166 e-journals dan 166 streaming video lectures bagi 11 bidang focus kepada bidang Teknologi &  Sains Maklumat

Jumlah langganan E-book PTAR (One time purchase) sedia ada dalam PDAT ini adalah sebanyak 2,151 Judul

Terima kasih
Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.