Lawatan Audit Swa Akreditasi oleh MQA

Pada 25 Mei 2015,  Perpustakaan Tun Abdul Razak telah melalui proses audit institusi yang dikendalikan oleh pihak MQA sebagai persediaan untuk diperakukan status SWA Akreditasi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Lawatan Audit Swa Akreditasi ini diwakili oleh dua panel MQA.

Pihak InQKA telah mengadakan sesi penerangan dan memberikan bantuan serta khidmat nasihat kepada PTJ berkenaan bagi persiapan audit tersebut.  Swa Akreditasi bermaksud satu status yang melayakkan sesebuah IPT/PPT mengakreditasi sendiri program pengajian tanpa perlu mendapatkan kelulusan MQA dan KPT (hanya perlu dimaklumkan sahaja). Namun begitu, ia masih tertakluk kepada audit pemantauan secara berterusan oleh pihak MQA. Walau bagaimanapun, Swa Akreditasi tersebut tidak termasuk program professional yang masih perlu mendapatkan akreditasi dan pengiktirafan badan professional berkaitan.

Setinggi ucapan tahniah diucapkan kepada seluruh warga PTAR yang telah bersiap sedia bagi menghadapi audit tersebut dengan memberi segala bentuk kerjasama yang diperlukan bagi menjayakannya.

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.