Makmal Perancangan Strategik Perpustakaan

Tarikh : 18 -19 Ogos 2015
Hari : Selasa & Rabu
Tempat : Bilik Seminar, PTAR
Masa : 8.30 Pagi - 5.00 Petang

Makmal ini bertujuan untuk membangunkan perancangan strategik Perpustakaan UiTM yang meliputi 41 buah Perpustakaan. Hasil bengkel ini akan menghasilkan projek insiatif yang bakal dijalankan bagi tempoh 5 tahun iaitu 2016 hingga 2020.

Di samping itu, ianya bertujuan untuk memperkukuhkan operasi dan prestasi perkhidmatan PUiTM yang strategik berdasarkan hala tuju, visi dan misi universiti seperti yang digariskan di dalam RMKe 11 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

Objektif
1.    Merangka objektif strategik dan Pelan Perancangan Strategik PUiTM bagi tempoh tahun 2016-2020

2.    Mengenalpasti isu dan cabaran, kekuatan, kelemahan, peluang dan kekangan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi dan inisiatif baru untuk RMKe 11

3.    Menganalisis kehendak dan persekitaran semasa pelanggan dan stakeholders

4.    Merangka strategi-strategi yang sesuai melalui langkah mengoptimum dan memantapkan  kekuatan serta membuat penambahbaikan ke atas kelemahan dalaman;


5.    Merangka kaedah pengukuran pencapaian menerusi petunjuk prestasi

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.