New Arrivals@PTAR Bil. 02


Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), E-Books dan Harta Intelek Universiti.

Justeru itu, disertakan bersama adalah New Arrivals@PTAR Bil. 02 untuk makluman

Klik selanjutnya: Buku BercetakTiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.